เรียนออนไลน์ ง่ายนิดเดียว กับ ติวเตอร์ออนไลน์  
   
       

อาจารย์ สิทธิศักดิ์ วงศ์ชนะพิบูลย์ (คลิกที่ชื่อคอร์สเพื่อดูรายละเอียดของแต่ละคอร์ส)
รหัส ชื่อคอร์ส ราคา สั่งซื้อ
991SW1300 ความถนัดทางวิศวกรรม สมบัติเชิงกลของสาร 633
991SW1200 ความถนัดทางวิศวกรรม ไฟฟ้า 633
991SW1100 ความถนัดทางวิศวกรรม กลศาสตร์ 633
625SW1002 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 300
625SW1001 ฟิสิกส์อะตอม 300
615SW1003 แม่เหล็กไฟฟ้า 300
615SW1002 ไฟฟ้ากระแสสลับ 300
615SW1001 ไฟฟ้ากระแสตรง 300
525SW1003 เสียง 300
515SW1004 คลื่น 300
515SW1003 ความร้อนและแก๊ส 300
515SW1002 ของเหลว 300
515SW1001 ของแข็ง 300
425SW1003 โมเมนตัม 300
425SW1002 งานและพลังงาน 300
425SW1001 สมดุลกล 300
415SW1004 โปรเจคไตล์ 300
415SW1003 มวล แรง และกฏการเคลื่อนที่ 300
415SW1002 การเคลื่อนที่แนวตรง 300
415SW1001 บทนำ ฟิสิกส์ 300

 

 

 

 

** สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 โดย บริษัท แคมปัสติวเตอร์ออนไลน์ จำกัด **

Call Center: 08-5916-3599