เรียนออนไลน์ ง่ายนิดเดียว กับ ติวเตอร์ออนไลน์  
   
       

คอร์ส 991SW1200 ความถนัดทางวิศวกรรม ไฟฟ้า
รหัส: 991SW1200
ชื่อคอร์ส: ความถนัดทางวิศวกรรม ไฟฟ้า
ผู้สอน: อ.เอก
ราคา: 633 บาท
หมายเหตุ: วีดีโอภายในคอร์สเรียนนี้มีประมาณ 17 ชั่วโมง

 


ภายในคอร์สประกอบด้วย
 • ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง ตอนที่ 1
 • ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง ตอนที่ 2
 • ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง ตอนที่ 3
 • ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง ตอนที่ 4
 • ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง ตอนที่ 5
 • ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง ตอนที่ 6
 • ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง ตอนที่ 7
 • ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง ตอนที่ 8
 • ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง ตอนที่ 9
 • ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง ตอนที่ 10
 • ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง ตอนที่ 11
 • กระแสสลับ ตอนที่ 1
 • กระแสสลับ ตอนที่ 2
 • กระแสสลับ ตอนที่ 3
 • กระแสสลับ ตอนที่ 4
 • กระแสสลับ ตอนที่ 5
 • แม่เหล็ก

 

 

 

 

 

** สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 โดย บริษัท แคมปัสติวเตอร์ออนไลน์ จำกัด **

Call Center: 08-5916-3599