เรียนออนไลน์ ง่ายนิดเดียว กับ ติวเตอร์ออนไลน์  
   
       

วิชา ฟิสิกส์ (คลิกที่ชื่อคอร์สเพื่อดูรายละเอียดของแต่ละคอร์ส)
รหัส ชื่อคอร์ส อาจารย์ ราคา สั่งซื้อ
751MR1001-1009 รวมเนื้อหา 751MR1001-751MR1009 อ.หมง 2500
751MR1001-1008 รวมเนื้อหา 751MR1001-751MR1008 อ.หมง 1850
751MR1009 โจทย์ทบทวนกระบวนยุทธ 108 ข้ออรหันต์ อ.หมง 850
751MR1008 แสง กระจก และ เลนส์ อ.หมง 300
751MR1007 ไฟฟ้ากระแสตรง อ.หมง 450
751MR1006 ไฟฟ้าสถิต อ.หมง 300
751MR1005 ของเหลว อ.หมง 300
751MR1004 โมเมนตัม อ.หมง 300
751MR1003 สมดุลกล อ.หมง 300
751MR1002 กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน อ.หมง 350
751MR1001 ความเร็วสัมพัทธ์,แนวดิ่งเสรี,โพรเจคไทล์,การระเบิดมวล อ.หมง 300
625EP1002 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ อ.อ้วน 300
625EP1001 ฟิสิกส์อะตอม อ.อ้วน 300
525EP1004 ปรากฏการณ์คลื่น อ.อ้วน 300
525EP1003 เสียงและการได้ยิน อ.อ้วน 300
525EP1001 แสงและการมองเห็น อ.อ้วน 600
425EP1003 โมเมนตัมและการชน อ.อ้วน 300
425EP1002 งานและพลังงาน อ.อ้วน 300
425EP1001 สมดุลกล อ.อ้วน 300
626MR1002 อะตอม อ.หมง 300
615MR1004 แม่เหล็กไฟฟ้า อ.หมง 300
615MR1003 ไฟฟ้ากระแสสลับ อ.หมง 300
615MR1002 ไฟฟ้ากระแสตรง อ.หมง 300
615MR1001 ไฟฟ้าสถิตย์ อ.หมง 300
525MR1003 คลื่น อ.หมง 300
525MR1002 เสียง อ.หมง 300
525MR1001 แสง อ.หมง 300
515MR1004 แก๊ส อ.หมง 300
515MR1003 ความร้อน อ.หมง 300
515MR1002 ของเหลว อ.หมง 300
515MR1001 ของแข็ง อ.หมง 300
425MR1005 งานและพลังงาน อ.หมง 300
425MR1004 การเคลื่อนที่แบบหมุน อ.หมง 300
425MR1003 โมเมนตัม อ.หมง 300
425MR1001 สมดุลกล อ.หมง 300
415MR1005 การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก อ.หมง 300
415MR1004 มวล แรง และกฏการเคลื่อนที่ อ.หมง 300
625SW1002 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ อ.เอก 300
625SW1001 ฟิสิกส์อะตอม อ.เอก 300
615SW1003 แม่เหล็กไฟฟ้า อ.เอก 300
615SW1002 ไฟฟ้ากระแสสลับ อ.เอก 300
615SW1001 ไฟฟ้ากระแสตรง อ.เอก 300
525SW1003 เสียง อ.เอก 300
515SW1004 คลื่น อ.เอก 300
515SW1003 ความร้อนและแก๊ส อ.เอก 300
515SW1002 ของเหลว อ.เอก 300
515SW1001 ของแข็ง อ.เอก 300
425SW1003 โมเมนตัม อ.เอก 300
425SW1002 งานและพลังงาน อ.เอก 300
425SW1001 สมดุลกล อ.เอก 300
415SW1004 โปรเจคไตล์ อ.เอก 300
415SW1003 มวล แรง และกฏการเคลื่อนที่ อ.เอก 300
415SW1002 การเคลื่อนที่แนวตรง อ.เอก 300
415SW1001 บทนำ ฟิสิกส์ อ.เอก 300

 

 

 

 

** สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 โดย บริษัท แคมปัสติวเตอร์ออนไลน์ จำกัด **

Call Center: 08-5916-3599