เรียนออนไลน์ ง่ายนิดเดียว กับ ติวเตอร์ออนไลน์  
   
       

คอร์ส 751MR1001-1009 รวมเนื้อหา 751MR1001-751MR1009
รหัส: 751MR1001-1009
ชื่อคอร์ส: รวมเนื้อหา 751MR1001-751MR1009
ผู้สอน: อ.หมง
ราคา: 2500 บาท
หมายเหตุ: วีดีโอภายในคอร์สเรียนนี้มีประมาณ 31 ชั่วโมง

ราคาปกติ 3,450 ลดเหลือ 2,500 บาท

 


ภายในคอร์สประกอบด้วย
 • ความเร็วสัมพัทธ์,แนวดิ่งเสรี,โพรเจคไทล์,การระเบิดมวล ตอนที่ 1
 • ความเร็วสัมพัทธ์,แนวดิ่งเสรี,โพรเจคไทล์,การระเบิดมวล ตอนที่ 2
 • ความเร็วสัมพัทธ์,แนวดิ่งเสรี,โพรเจคไทล์,การระเบิดมวล ตอนที่ 3
 • ความเร็วสัมพัทธ์,แนวดิ่งเสรี,โพรเจคไทล์,การระเบิดมวล ตอนที่ 4
 • กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ตอนที่ 1
 • กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ตอนที่ 2
 • กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ตอนที่ 3
 • กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ตอนที่ 4
 • กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ตอนที่ 5
 • กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ตอนที่ 6
 • กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ตอนที่ 7
 • สมดุลกล ตอนที่ 1
 • สมดุลกล ตอนที่ 2
 • สมดุลกล ตอนที่ 3
 • โมเมนตัม ตอนที่ 1
 • โมเมนตัม ตอนที่ 2
 • โมเมนตัม ตอนที่ 3
 • ของเหลว ตอนที่ 1
 • ของเหลว ตอนที่ 2
 • ของเหลว ตอนที่ 3
 • ไฟฟ้าสถิต ตอนที่ 1
 • ไฟฟ้าสถิต ตอนที่ 2
 • ไฟฟ้าสถิต ตอนที่ 3
 • ไฟฟ้าสถิต ตอนที่ 4
 • ไฟฟ้ากระแสตรง ตอนที่ 1
 • ไฟฟ้ากระแสตรง ตอนที่ 2
 • ไฟฟ้ากระแสตรง ตอนที่ 3
 • ไฟฟ้ากระแสตรง ตอนที่ 4
 • ไฟฟ้ากระแสตรง ตอนที่ 5
 • ไฟฟ้ากระแสตรง ตอนที่ 6
 • ไฟฟ้ากระแสตรง ตอนที่ 7
 • ไฟฟ้ากระแสตรง ตอนที่ 8
 • ไฟฟ้ากระแสตรง ตอนที่ 9
 • แสง กระจก และ เลนส์ ตอนที่ 1
 • แสง กระจก และ เลนส์ ตอนที่ 2
 • แสง กระจก และ เลนส์ ตอนที่ 3
 • โจทย์ทบทวนกระบวนยุทธ 108 ข้ออรหันต์ ตอนที่ 1
 • โจทย์ทบทวนกระบวนยุทธ 108 ข้ออรหันต์ ตอนที่ 2
 • โจทย์ทบทวนกระบวนยุทธ 108 ข้ออรหันต์ ตอนที่ 3
 • โจทย์ทบทวนกระบวนยุทธ 108 ข้ออรหันต์ ตอนที่ 4
 • โจทย์ทบทวนกระบวนยุทธ 108 ข้ออรหันต์ ตอนที่ 5
 • โจทย์ทบทวนกระบวนยุทธ 108 ข้ออรหันต์ ตอนที่ 6
 • โจทย์ทบทวนกระบวนยุทธ 108 ข้ออรหันต์ ตอนที่ 7
 • โจทย์ทบทวนกระบวนยุทธ 108 ข้ออรหันต์ ตอนที่ 8
 • โจทย์ทบทวนกระบวนยุทธ 108 ข้ออรหันต์ ตอนที่ 9
 • โจทย์ทบทวนกระบวนยุทธ 108 ข้ออรหันต์ ตอนที่ 10
 • โจทย์ทบทวนกระบวนยุทธ 108 ข้ออรหันต์ ตอนที่ 11
 • โจทย์ทบทวนกระบวนยุทธ 108 ข้ออรหันต์ ตอนที่ 12
 • โจทย์ทบทวนกระบวนยุทธ 108 ข้ออรหันต์ ตอนที่ 13
 • โจทย์ทบทวนกระบวนยุทธ 108 ข้ออรหันต์ ตอนที่ 14
 • โจทย์ทบทวนกระบวนยุทธ 108 ข้ออรหันต์ ตอนที่ 15
 • โจทย์ทบทวนกระบวนยุทธ 108 ข้ออรหันต์ ตอนที่ 16
 • โจทย์ทบทวนกระบวนยุทธ 108 ข้ออรหันต์ ตอนที่ 17
 • โจทย์ทบทวนกระบวนยุทธ 108 ข้ออรหันต์ ตอนที่ 18
 • โจทย์ทบทวนกระบวนยุทธ 108 ข้ออรหันต์ ตอนที่ 19
 • โจทย์ทบทวนกระบวนยุทธ 108 ข้ออรหันต์ ตอนที่ 20
 • โจทย์ทบทวนกระบวนยุทธ 108 ข้ออรหันต์ ตอนที่ 21
 • โจทย์ทบทวนกระบวนยุทธ 108 ข้ออรหันต์ ตอนที่ 22
 • โจทย์ทบทวนกระบวนยุทธ 108 ข้ออรหันต์ ตอนที่ 23
 • โจทย์ทบทวนกระบวนยุทธ 108 ข้ออรหันต์ ตอนที่ 24
 • โจทย์ทบทวนกระบวนยุทธ 108 ข้ออรหันต์ ตอนที่ 25
 • โจทย์ทบทวนกระบวนยุทธ 108 ข้ออรหันต์ ตอนที่ 26
 • โจทย์ทบทวนกระบวนยุทธ 108 ข้ออรหันต์ ตอนที่ 27

 

 

 

 

 

** สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 โดย บริษัท แคมปัสติวเตอร์ออนไลน์ จำกัด **

Call Center: 08-5916-3599