เรียนออนไลน์ ง่ายนิดเดียว กับ ติวเตอร์ออนไลน์  
   
       

วิชา คณิตศาสตร์ (คลิกที่ชื่อคอร์สเพื่อดูรายละเอียดของแต่ละคอร์ส)
รหัส ชื่อคอร์ส อาจารย์ ราคา สั่งซื้อ
920MM1000 SAT MATH BASIC ครูมิ้ง 7200
711MR1001 ติวต้นกล้าคณิตศาสตร์ ม.ต้น SERIES 1 อ.หมง 1390
112TS1003 เลขยกกำลัง อ.สตางค์ 300
112TS1002 จำนวนเต็ม และ สมบัติของจำนวนเต็ม อ.สตางค์ 300
112TS1001 สมบัติของจำนวนนับ อ.สตางค์ 300
622VP1006 กำหนดการเชิงเส้น (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
622VP1005 แคลคูลัสเบื้องต้น 3 (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
622VP1004 แคลคูลัสเบื้องต้น 2 (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
622VP1003 แคลคูลัสเบื้องต้น 1 (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
622VP1002 ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ 2 (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
622VP1001 ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ 1 (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
612VP1004 ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
612VP1003 การแจกแจงปกติ (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
612VP1002 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 2 (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
612VP1001 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 1 (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
522VP1007 ความน่าจะเป็น 2 (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
522VP1006 ความน่าจะเป็น 1 (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
522VP1005 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
522VP1004 จำนวนเชิงซ้อน2 (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
522VP1003 จำนวนเชิงซ้อน1 (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
522VP1002 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (พื้นฐาน) อ.หนึ่ง 300
522VP1001 สถิติและข้อมูล (พื้นฐาน) อ.หนึ่ง 300
512VP1007 เวกเตอร์ใน 3 มิติ (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
512VP1006 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 2 (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
512VP1005 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 1 (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
512VP1004 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม 2 (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
512VP1003 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม 1 (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
512VP1002 ความน่าจะเป็น (พื้นฐาน) อ.หนึ่ง 300
512VP1001 ลำดับและอนุกรม (พื้นฐาน) อ.หนึ่ง 300
422VP1010 เรขาคณิตวิเคราะห์ 2 (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
422VP1009 เรขาคณิตวิเคราะห์ 1 (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
422VP1008 ฟังก์ชัน 3 (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
422VP1007 ฟังก์ชัน 2 (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
422VP1006 ฟังก์ชัน 1 (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
422VP1005 ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์2 (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
422VP1004 ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์1 (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
422VP1003 อัตราส่วนตรีโกณมิติ (พื้นฐาน) อ.หนึ่ง 300
422VP1002 ฟังก์ชัน 2 (พื้นฐาน) อ.หนึ่ง 300
422VP1001 ฟังก์ชัน 1 (พื้นฐาน) อ.หนึ่ง 300
412VP1007 ทฤษฎีจำนวนจริงเบื้องต้น (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
412VP1006 ระบบจำนวนจริง (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
412VP1005 ตรรกศาสตร์ (เพิ่มเติม) อ.หนึ่ง 300
412VP1004 เลขยกกำลัง (พื้นฐาน) อ.หนึ่ง 300
412VP1003 จำนวนจริง (พื้นฐาน) อ.หนึ่ง 300
412VP1002 การให้เหตุผล (พื้นฐาน) อ.หนึ่ง 300
412VP1001 เซต (พื้นฐาน) อ.หนึ่ง 300

 

 

 

 

** สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 โดย บริษัท แคมปัสติวเตอร์ออนไลน์ จำกัด **

Call Center: 08-5916-3599