เรียนออนไลน์ ง่ายนิดเดียว กับ ติวเตอร์ออนไลน์  
   
       

คอร์ส 920MM1000 SAT MATH BASIC
รหัส: 920MM1000
ชื่อคอร์ส: SAT MATH BASIC
ผู้สอน: ครูมิ้ง
ราคา: 7200 บาท
หมายเหตุ: วีดีโอภายในคอร์สเรียนนี้มีประมาณ 24 ชั่วโมง เนื้อหา 24 เรื่อง ครอบคลุมข้อสอบ SAT เรียนได้ 3 เดือน

 


ภายในคอร์สประกอบด้วย
 • SAT MATH BASIC ตอนที่ 1
 • SAT MATH BASIC ตอนที่ 2
 • SAT MATH BASIC ตอนที่ 3
 • SAT MATH BASIC ตอนที่ 4
 • SAT MATH BASIC ตอนที่ 5
 • SAT MATH BASIC ตอนที่ 6
 • SAT MATH BASIC ตอนที่ 7
 • SAT MATH BASIC ตอนที่ 8
 • SAT MATH BASIC ตอนที่ 9
 • SAT MATH BASIC ตอนที่ 10
 • SAT MATH BASIC ตอนที่ 11
 • SAT MATH BASIC ตอนที่ 12
 • SAT MATH BASIC ตอนที่ 13
 • SAT MATH BASIC ตอนที่ 14
 • SAT MATH BASIC ตอนที่ 15
 • SAT MATH BASIC ตอนที่ 16
 • SAT MATH BASIC ตอนที่ 17
 • SAT MATH BASIC ตอนที่ 18
 • SAT MATH BASIC ตอนที่ 19
 • SAT MATH BASIC ตอนที่ 20
 • SAT MATH BASIC ตอนที่ 21
 • SAT MATH BASIC ตอนที่ 22
 • SAT MATH BASIC ตอนที่ 23
 • SAT MATH BASIC ตอนที่ 24
 • SAT MATH BASIC ตอนที่ 25
 • SAT MATH BASIC ตอนที่ 26
 • SAT MATH BASIC ตอนที่ 27
 • SAT MATH BASIC ตอนที่ 28
 • SAT MATH BASIC ตอนที่ 29

 

 

 

 

 

** สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 โดย บริษัท แคมปัสติวเตอร์ออนไลน์ จำกัด **

Call Center: 08-5916-3599