เรียนออนไลน์ ง่ายนิดเดียว กับ ติวเตอร์ออนไลน์  
   
       

อาจารย์ จันจิรา จิตตะวิริยะพงษ์ (คลิกที่ชื่อคอร์สเพื่อดูรายละเอียดของแต่ละคอร์ส)
รหัส ชื่อคอร์ส ราคา สั่งซื้อ
994JJ1204 นิทานเวตาล 150
994JJ1203 นายขนมต้มชกพม่าถวายตัวพระเจ้าอังวะ + มอม 150
994JJ1202 นิราศพระบาท 150
994JJ1201 ลิลิตตะเลงพ่าย 150
994JJ1110 การสร้างคำ 150
994JJ1109 ข้อบกพร่องในการใช้ภาษา 150
994JJ1108 ถ้อยคำที่ใช้เป็นสำนวน 150
994JJ1107 คำและความหมาย 150
994JJ1106 การสะกดและการอ่านออกเสียง 150
994JJ1105 ประโยค 150
994JJ1104 ราชาศัพท์ 150
994JJ1103 เสียงและอักษรไทย 150
994JJ1102 ลักษณะคำไทยแท้และภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 150
994JJ1101 ธรรมชาติของภาษา 150
993JJ2111 อิเหนา 150
993JJ2110 ธรรมาธรรมะสงคราม 150
993JJ2109 พระบรมราโชวาท 150
993JJ2108 กาพย์เห่เรือ 150
993JJ2107 ขุนช้างขุนแผน, สามัคคีเภทคำฉันท์ 150
993JJ2106 พระครูวัดฉลอง, ราตรี, เสนาะฉันท์, กวินทรปณิธาน, สวรรค์ชั้นกวี 150
993JJ2105 คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทยศาสตร์ สงเคราะห์โคลนติดล้อ 150
993JJ2104 ไตรภูมิพระร่วง, สามก๊ก 150
993JJ2103 ความคิดและการแสดงออก 150
993JJ2102 การเขียน 150
993JJ2101 การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 150

 

 

 

 

** สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 โดย บริษัท แคมปัสติวเตอร์ออนไลน์ จำกัด **

Call Center: 08-5916-3599