เรียนออนไลน์ ง่ายนิดเดียว กับ ติวเตอร์ออนไลน์  
   
       

วิชา ภาษาไทย (คลิกที่ชื่อคอร์สเพื่อดูรายละเอียดของแต่ละคอร์ส)
รหัส ชื่อคอร์ส อาจารย์ ราคา สั่งซื้อ
993LW1000 ONET ภาษาไทย อ.ลูกหว้า 1596
994JJ1204 นิทานเวตาล อ.นกเอี้ยง 150
994JJ1203 นายขนมต้มชกพม่าถวายตัวพระเจ้าอังวะ + มอม อ.นกเอี้ยง 150
994JJ1202 นิราศพระบาท อ.นกเอี้ยง 150
994JJ1201 ลิลิตตะเลงพ่าย อ.นกเอี้ยง 150
994JJ1110 การสร้างคำ อ.นกเอี้ยง 150
994JJ1109 ข้อบกพร่องในการใช้ภาษา อ.นกเอี้ยง 150
994JJ1108 ถ้อยคำที่ใช้เป็นสำนวน อ.นกเอี้ยง 150
994JJ1107 คำและความหมาย อ.นกเอี้ยง 150
994JJ1106 การสะกดและการอ่านออกเสียง อ.นกเอี้ยง 150
994JJ1105 ประโยค อ.นกเอี้ยง 150
994JJ1104 ราชาศัพท์ อ.นกเอี้ยง 150
994JJ1103 เสียงและอักษรไทย อ.นกเอี้ยง 150
994JJ1102 ลักษณะคำไทยแท้และภาษาต่างประเทศในภาษาไทย อ.นกเอี้ยง 150
994JJ1101 ธรรมชาติของภาษา อ.นกเอี้ยง 150
993JJ2111 อิเหนา อ.นกเอี้ยง 150
993JJ2110 ธรรมาธรรมะสงคราม อ.นกเอี้ยง 150
993JJ2109 พระบรมราโชวาท อ.นกเอี้ยง 150
993JJ2108 กาพย์เห่เรือ อ.นกเอี้ยง 150
993JJ2107 ขุนช้างขุนแผน, สามัคคีเภทคำฉันท์ อ.นกเอี้ยง 150
993JJ2106 พระครูวัดฉลอง, ราตรี, เสนาะฉันท์, กวินทรปณิธาน, สวรรค์ชั้นกวี อ.นกเอี้ยง 150
993JJ2105 คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทยศาสตร์ สงเคราะห์โคลนติดล้อ อ.นกเอี้ยง 150
993JJ2104 ไตรภูมิพระร่วง, สามก๊ก อ.นกเอี้ยง 150
993JJ2103 ความคิดและการแสดงออก อ.นกเอี้ยง 150
993JJ2102 การเขียน อ.นกเอี้ยง 150
993JJ2101 การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร อ.นกเอี้ยง 150
323SM2000 ภาษาไทย ม.3 เทอม 2 อ.หมึก 495
313SM1000 ภาษาไทย ม.3 เทอม 1 อ.หมึก 495
223SM2000 ภาษาไทย ม.2 เทอม 2 อ.หมึก 495
213SM1000 ภาษาไทย ม.2 เทอม 1 อ.หมึก 495
123SM2000 ภาษาไทย ม.1 เทอม 2 อ.หมึก 495
113SM1000 ภาษาไทย ม.1 เทอม 1 อ.หมึก 495

 

 

 

 

** สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 โดย บริษัท แคมปัสติวเตอร์ออนไลน์ จำกัด **

Call Center: 08-5916-3599