เรียนออนไลน์ ง่ายนิดเดียว กับ ติวเตอร์ออนไลน์  
   
       

คอร์ส 2024KM0228 CUP (Compact Upper Primary ประถมปลาย)
รหัส: 2024KM0228
ชื่อคอร์ส: CUP (Compact Upper Primary ประถมปลาย)
ผู้สอน: ครูมด
ราคา: 1890 บาท
หมายเหตุ: CUP (Compact Upper Primary) ประถมปลาย รวม 8 ชั่วโมง

 


ภายในคอร์สประกอบด้วย
 • CUP Compact Upper Primary ตอนที่ 1
 • CUP Compact Upper Primary ตอนที่ 2
 • CUP Compact Upper Primary ตอนที่ 3
 • CUP Compact Upper Primary ตอนที่ 4
 • CUP Compact Upper Primary ตอนที่ 5
 • CUP Compact Upper Primary ตอนที่ 6
 • CUP Compact Upper Primary ตอนที่ 7
 • CUP Compact Upper Primary ตอนที่ 8
 • CUP Compact Upper Primary ตอนที่ 9
 • CUP Compact Upper Primary ตอนที่ 10
 • CUP Compact Upper Primary ตอนที่ 11
 • CUP Compact Upper Primary ตอนที่ 12
 • CUP Compact Upper Primary ตอนที่ 13
 • CUP Compact Upper Primary ตอนที่ 14
 • CUP Compact Upper Primary ตอนที่ 15
 • CUP Compact Upper Primary ตอนที่ 16
 • CUP Compact Upper Primary ตอนที่ 17
 • CUP Compact Upper Primary ตอนที่ 18
 • CUP Compact Upper Primary ตอนที่ 19
 • CUP Compact Upper Primary ตอนที่ 20
 • CUP Compact Upper Primary ตอนที่ 21

 

 

 

 

 

** สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 โดย บริษัท แคมปัสติวเตอร์ออนไลน์ จำกัด **

Call Center: 08-5916-3599