เรียนออนไลน์ ง่ายนิดเดียว กับ ติวเตอร์ออนไลน์  
   
       

คอร์ส 2023SL0008 Digital SAT Vocabulary Power Chapter 7
รหัส: 2023SL0008
ชื่อคอร์ส: Digital SAT Vocabulary Power Chapter 7
ผู้สอน: อ.ฮ้วง
ราคา: 1000 บาท
หมายเหตุ: Chapter 7: Vocabulary Power from the Realistic Test ระยะเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

 


ภายในคอร์สประกอบด้วย
  • Digital SAT Vocabulary Power Chapter 7 ตอนที่ 1
  • Digital SAT Vocabulary Power Chapter 7 ตอนที่ 2
  • Digital SAT Vocabulary Power Chapter 7 ตอนที่ 3
  • Digital SAT Vocabulary Power Chapter 7 ตอนที่ 4

 

 

 

 

 

** สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 โดย บริษัท แคมปัสติวเตอร์ออนไลน์ จำกัด **

Call Center: 08-5916-3599