เรียนออนไลน์ ง่ายนิดเดียว กับ ติวเตอร์ออนไลน์  
   
       

คอร์ส 2023SL0004 Digital SAT Vocabulary Power Chapter 3
รหัส: 2023SL0004
ชื่อคอร์ส: Digital SAT Vocabulary Power Chapter 3
ผู้สอน: อ.ฮ้วง
ราคา: 1000 บาท
หมายเหตุ: Chapter 3: Vocabulary Power for Text Structure and Purpose ระยะเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที

 


ภายในคอร์สประกอบด้วย
  • Digital SAT Vocabulary Power Chapter 3 ตอนที่ 1
  • Digital SAT Vocabulary Power Chapter 3 ตอนที่ 2
  • Digital SAT Vocabulary Power Chapter 3 ตอนที่ 3
  • Digital SAT Vocabulary Power Chapter 3 ตอนที่ 4
  • Digital SAT Vocabulary Power Chapter 3 ตอนที่ 5

 

 

 

 

 

** สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 โดย บริษัท แคมปัสติวเตอร์ออนไลน์ จำกัด **

Call Center: 08-5916-3599