เรียนออนไลน์ ง่ายนิดเดียว กับ ติวเตอร์ออนไลน์  
   
       

คอร์ส 982SL1000 Digital SAT English Fast Track
รหัส: 982SL1000
ชื่อคอร์ส: Digital SAT English Fast Track
ผู้สอน: อ.ฮ้วง
ราคา: 4850 บาท
หมายเหตุ: วีดีโอภายในคอร์สเรียนนี้มีประมาณ 24 ชั่วโมง เรียนได้ 3 เดือน

คอร์ส Digital SAT English Fast Track ที่สมบูรณ์ทั้งด้าน Reading and Writing ครบทุกประเด็น
- Information and Ideas การคิดวิเคราะห์ ที่ใช้เฉพาะข้อสอบ Digital SAT
- Craft and Structure ชัดเจนทุกการเชื่อมโยงของเนื้อเรื่องและคำศัพท์ที่เก็งมาแบบเป๊ะเวอร์
- Expression of Ideas ใช้ภาษาขั้นสูงแบบไม่หลุดกรอบความคิดพิชิตคะแนนเต็ม
- Standard English Conventions ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ วรรคตอนขั้นเทพ เก็บคะแนนแบบชิลๆ
คอร์สเดียวทะลุทุก skill ผู้เรียนจะคุ้นเคยกับโจทย์ข้อสอบ รู้จักใช้เทคนิค ทำข้อสอบได้ถูกต้องรวดเร็ว

 


ภายในคอร์สประกอบด้วย
 • Digital SAT English Fast Track ตอนที่ 1
 • Digital SAT English Fast Track ตอนที่ 2
 • Digital SAT English Fast Track ตอนที่ 3
 • Digital SAT English Fast Track ตอนที่ 4
 • Digital SAT English Fast Track ตอนที่ 5
 • Digital SAT English Fast Track ตอนที่ 6
 • Digital SAT English Fast Track ตอนที่ 7
 • Digital SAT English Fast Track ตอนที่ 8
 • Digital SAT English Fast Track ตอนที่ 9
 • Digital SAT English Fast Track ตอนที่ 10
 • Digital SAT English Fast Track ตอนที่ 11
 • Digital SAT English Fast Track ตอนที่ 12
 • Digital SAT English Fast Track ตอนที่ 13
 • Digital SAT English Fast Track ตอนที่ 14
 • Digital SAT English Fast Track ตอนที่ 15
 • Digital SAT English Fast Track ตอนที่ 16
 • Digital SAT English Fast Track ตอนที่ 17
 • Digital SAT English Fast Track ตอนที่ 18
 • Digital SAT English Fast Track ตอนที่ 19
 • Digital SAT English Fast Track ตอนที่ 20
 • Digital SAT English Fast Track ตอนที่ 21
 • Digital SAT English Fast Track ตอนที่ 22
 • Digital SAT English Fast Track ตอนที่ 23
 • Digital SAT English Fast Track ตอนที่ 24
 • Digital SAT English Fast Track ตอนที่ 25
 • Digital SAT English Fast Track ตอนที่ 26
 • Digital SAT English Fast Track ตอนที่ 27
 • Digital SAT English Fast Track ตอนที่ 28
 • Digital SAT English Fast Track ตอนที่ 29
 • Digital SAT English Fast Track ตอนที่ 30
 • Digital SAT English Fast Track ตอนที่ 31
 • Digital SAT English Fast Track ตอนที่ 32
 • Digital SAT English Fast Track ตอนที่ 33
 • Digital SAT English Fast Track ตอนที่ 34
 • Digital SAT English Fast Track ตอนที่ 35
 • Digital SAT English Fast Track ตอนที่ 36
 • Digital SAT English Fast Track ตอนที่ 37
 • Digital SAT English Fast Track ตอนที่ 38
 • Digital SAT English Fast Track ตอนที่ 39
 • Digital SAT English Fast Track ตอนที่ 40
 • Digital SAT English Fast Track ตอนที่ 41
 • Digital SAT English Fast Track ตอนที่ 42
 • Digital SAT English Fast Track ตอนที่ 43
 • Digital SAT English Fast Track ตอนที่ 44
 • Digital SAT English Fast Track ตอนที่ 45
 • Digital SAT English Fast Track ตอนที่ 46
 • Digital SAT English Fast Track ตอนที่ 47
 • Digital SAT English Fast Track ตอนที่ 48
 • Digital SAT English Fast Track ตอนที่ 49
 • Digital SAT English Fast Track ตอนที่ 50
 • Digital SAT English Fast Track ตอนที่ 51

 

 

 

 

 

** สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 โดย บริษัท แคมปัสติวเตอร์ออนไลน์ จำกัด **

Call Center: 08-5916-3599