เรียนออนไลน์ ง่ายนิดเดียว กับ ติวเตอร์ออนไลน์  
   
       

คอร์ส 400TS0001 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
รหัส: 400TS0001
ชื่อคอร์ส: เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
ผู้สอน: อ.สตางค์
ราคา: 750 บาท
หมายเหตุ: วีดีโอภายในคอร์สเรียนนี้มีประมาณ 11 ชั่วโมง 30 นาที

Outlines
1. Introduction to cell
- Microscope
- Cell theory
2. Cell structure and functions
- Prokaryote
- Eukaryote
3. Cell transportation
- Passive transportation
- Active transportation
4. Cell interaction
- Extracellular component
- Cell junction
- Cell communication

เซลล์
1. บทนำเรื่องเซลล์
- กล้องจุลทรรศน์
- ทฤษฎีเซลล์
2. โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์
- โพรแคริโอต
- ยูแคริโอต
3. การขนส่งสารของเซลล์
- การขนส่งสารแบบไม่ใช้พลังงาน
- การขนส่งสารแบบใช้พลังงาน
4. ปฏิสัมพันธ์ของเซลล์
- องค์ประกอบภายนอกเซลล์
- การติดต่อระหว่างเซลล์
- การสื่อสารระหว่างเซลล์

 


ภายในคอร์สประกอบด้วย
 • เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 1
 • เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 2
 • เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 3
 • เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 4
 • เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 5
 • เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 6
 • เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 7
 • เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 8
 • เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 9
 • เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 10
 • เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 11
 • เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 12
 • เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 13
 • เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 14
 • เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 15
 • เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 16
 • เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 17
 • เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 18
 • เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 19
 • เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 20
 • เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 21
 • เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 22
 • เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 23

 

 

 

 

 

** สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 โดย บริษัท แคมปัสติวเตอร์ออนไลน์ จำกัด **

Call Center: 08-5916-3599