เรียนออนไลน์ ง่ายนิดเดียว กับ ติวเตอร์ออนไลน์  
   
       

คอร์ส BUFFCHEM30D Buffet เคมี เรียนได้ 30 วัน
รหัส: BUFFCHEM30D
ชื่อคอร์ส: Buffet เคมี เรียนได้ 30 วัน
ผู้สอน: บุฟเฟ่ต์
ราคา: 899 บาท
หมายเหตุ: ** คอร์ส บุฟเฟ่ต์ ไม่มีตำราเรียนส่งให้ทางไปรษณีย์ มีเฉพาะเปิดอ่านทางเว็บเท่านั้น **

วีดีโอภายในคอร์สเรียนนี้มีประมาณ 172 ชั่วโมง

 


ภายในคอร์สประกอบด้วย
 • อะตอมและตารางธาตุ ตอนที่ 1
 • อะตอมและตารางธาตุ ตอนที่ 2
 • อะตอมและตารางธาตุ ตอนที่ 3
 • อะตอมและตารางธาตุ ตอนที่ 4
 • อะตอมและตารางธาตุ ตอนที่ 5
 • อะตอมและตารางธาตุ ตอนที่ 6
 • อะตอมและตารางธาตุ ตอนที่ 7
 • อะตอมและตารางธาตุ ตอนที่ 8
 • อะตอมและตารางธาตุ ตอนที่ 9
 • อะตอมและตารางธาตุ ตอนที่ 10
 • พันธะเคมี ตอนที่ 1
 • พันธะเคมี ตอนที่ 2
 • พันธะเคมี ตอนที่ 3
 • พันธะเคมี ตอนที่ 4
 • พันธะเคมี ตอนที่ 5
 • พันธะเคมี ตอนที่ 6
 • พันธะเคมี ตอนที่ 7
 • พันธะเคมี ตอนที่ 8
 • พันธะเคมี ตอนที่ 9
 • พันธะเคมี ตอนที่ 10
 • พันธะเคมี ตอนที่ 11
 • พันธะเคมี ตอนที่ 12
 • สมบัติของธาตุและสารประกอบ ตอนที่ 1
 • สมบัติของธาตุและสารประกอบ ตอนที่ 2
 • สมบัติของธาตุและสารประกอบ ตอนที่ 3
 • สมบัติของธาตุและสารประกอบ ตอนที่ 4
 • สมบัติของธาตุและสารประกอบ ตอนที่ 5
 • ปริมาณสารสัมพันธ์ ตอนที่ 1
 • ปริมาณสารสัมพันธ์ ตอนที่ 2
 • ปริมาณสารสัมพันธ์ ตอนที่ 3
 • ปริมาณสารสัมพันธ์ ตอนที่ 4
 • ปริมาณสารสัมพันธ์ ตอนที่ 5
 • ปริมาณสารสัมพันธ์ ตอนที่ 6
 • ปริมาณสารสัมพันธ์ ตอนที่ 7
 • ปริมาณสารสัมพันธ์ ตอนที่ 8
 • ปริมาณสารสัมพันธ์ ตอนที่ 9
 • ปริมาณสารสัมพันธ์ ตอนที่ 10
 • ปริมาณสารสัมพันธ์ ตอนที่ 11
 • ปริมาณสารสัมพันธ์ ตอนที่ 12
 • ปริมาณสารสัมพันธ์ ตอนที่ 13
 • ปริมาณสารสัมพันธ์ ตอนที่ 14
 • ของแข็ง ของเหลว และ ก๊าซ ตอนที่ 1
 • ของแข็ง ของเหลว และ ก๊าซ ตอนที่ 2
 • ของแข็ง ของเหลว และ ก๊าซ ตอนที่ 3
 • ของแข็ง ของเหลว และ ก๊าซ ตอนที่ 4
 • ของแข็ง ของเหลว และ ก๊าซ ตอนที่ 5
 • ของแข็ง ของเหลว และ ก๊าซ ตอนที่ 6
 • ของแข็ง ของเหลว และ ก๊าซ ตอนที่ 7
 • อัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี ตอนที่ 1
 • อัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี ตอนที่ 2
 • อัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี ตอนที่ 3
 • อัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี ตอนที่ 4
 • อัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี ตอนที่ 5
 • อัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี ตอนที่ 6
 • อัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี ตอนที่ 7
 • สมดุลเคมี ตอนที่ 1
 • สมดุลเคมี ตอนที่ 2
 • สมดุลเคมี ตอนที่ 3
 • สมดุลเคมี ตอนที่ 4
 • สมดุลเคมี ตอนที่ 5
 • สมดุลเคมี ตอนที่ 6
 • กรด เบส ตอนที่ 1
 • กรด เบส ตอนที่ 2
 • กรด เบส ตอนที่ 3
 • กรด เบส ตอนที่ 4
 • กรด เบส ตอนที่ 5
 • กรด เบส ตอนที่ 6
 • กรด เบส ตอนที่ 7
 • กรด เบส ตอนที่ 8
 • กรด เบส ตอนที่ 9
 • กรด เบส ตอนที่ 10
 • กรด เบส ตอนที่ 11
 • ปฎิกิริยาไฟฟ้าเคมี ตอนที่ 1
 • ปฎิกิริยาไฟฟ้าเคมี ตอนที่ 2
 • ปฎิกิริยาไฟฟ้าเคมี ตอนที่ 3
 • ปฎิกิริยาไฟฟ้าเคมี ตอนที่ 4
 • ปฎิกิริยาไฟฟ้าเคมี ตอนที่ 5
 • ปฎิกิริยาไฟฟ้าเคมี ตอนที่ 6
 • ปฎิกิริยาไฟฟ้าเคมี ตอนที่ 7
 • ปฎิกิริยาไฟฟ้าเคมี ตอนที่ 8
 • ปฎิกิริยาไฟฟ้าเคมี ตอนที่ 9
 • ปฎิกิริยาไฟฟ้าเคมี ตอนที่ 10
 • ปฎิกิริยาไฟฟ้าเคมี ตอนที่ 11
 • ปฎิกิริยาไฟฟ้าเคมี ตอนที่ 12
 • ปฎิกิริยาไฟฟ้าเคมี ตอนที่ 13
 • ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม ตอนที่ 1
 • ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม ตอนที่ 2
 • ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม ตอนที่ 3
 • เคมีอินทรีย์ ตอนที่ 1
 • เคมีอินทรีย์ ตอนที่ 2
 • เคมีอินทรีย์ ตอนที่ 3
 • เคมีอินทรีย์ ตอนที่ 4
 • เคมีอินทรีย์ ตอนที่ 5
 • เคมีอินทรีย์ ตอนที่ 6
 • เคมีอินทรีย์ ตอนที่ 7
 • เคมีอินทรีย์ ตอนที่ 8
 • เคมีอินทรีย์ ตอนที่ 9
 • เคมีอินทรีย์ ตอนที่ 10
 • เคมีอินทรีย์ ตอนที่ 11
 • เคมีอินทรีย์ ตอนที่ 12
 • เคมีอินทรีย์ ตอนที่ 13
 • เคมีอินทรีย์ ตอนที่ 14
 • เคมีอินทรีย์ ตอนที่ 15
 • เชื้อเพลิงจากซากดึกดำบรรพ์ ตอนที่ 1
 • เชื้อเพลิงจากซากดึกดำบรรพ์ ตอนที่ 2
 • เชื้อเพลิงจากซากดึกดำบรรพ์ ตอนที่ 3
 • เชื้อเพลิงจากซากดึกดำบรรพ์ ตอนที่ 4
 • เชื้อเพลิงจากซากดึกดำบรรพ์ ตอนที่ 5
 • เชื้อเพลิงจากซากดึกดำบรรพ์ ตอนที่ 6
 • เชื้อเพลิงจากซากดึกดำบรรพ์ ตอนที่ 7
 • สารชีวโมเลกุล ตอนที่ 1
 • สารชีวโมเลกุล ตอนที่ 2
 • สารชีวโมเลกุล ตอนที่ 3
 • สารชีวโมเลกุล ตอนที่ 4
 • สารชีวโมเลกุล ตอนที่ 5
 • สารชีวโมเลกุล ตอนที่ 6
 • สารชีวโมเลกุล ตอนที่ 7
 • ตะลุยโจทย์เคมี 49 ตอนที่ 1
 • ตะลุยโจทย์เคมี 49 ตอนที่ 2
 • ตะลุยโจทย์เคมี 49 ตอนที่ 3
 • ตะลุยโจทย์เคมี 50 ตอนที่ 1
 • ตะลุยโจทย์เคมี 50 ตอนที่ 2
 • ตะลุยโจทย์เคมี 50 ตอนที่ 3
 • ตะลุยโจทย์เคมี 50 ตอนที่ 4
 • ตะลุยโจทย์เคมี 51 ตอนที่ 1
 • ตะลุยโจทย์เคมี 51 ตอนที่ 2
 • ตะลุยโจทย์เคมี 51 ตอนที่ 3
 • ตะลุยโจทย์เคมี 51 ตอนที่ 4
 • พื้นฐานเคมี อะตอม และ ตารางธาตุ ตอนที่ 1
 • พื้นฐานเคมี อะตอม และ ตารางธาตุ ตอนที่ 2
 • พื้นฐานเคมี อะตอม และ ตารางธาตุ ตอนที่ 3
 • พื้นฐานเคมี อะตอม และ ตารางธาตุ ตอนที่ 4
 • พื้นฐานเคมี อะตอม และ ตารางธาตุ ตอนที่ 5
 • พื้นฐานเคมี อะตอม และ ตารางธาตุ ตอนที่ 6
 • พื้นฐานเคมี อะตอม และ ตารางธาตุ ตอนที่ 7
 • พื้นฐานเคมี อะตอม และ ตารางธาตุ ตอนที่ 8
 • พื้นฐานเคมี อะตอม และ ตารางธาตุ ตอนที่ 9
 • พันธะเคมี ตอนที่ 1
 • พันธะเคมี ตอนที่ 2
 • พันธะเคมี ตอนที่ 3
 • พันธะเคมี ตอนที่ 4
 • พันธะเคมี ตอนที่ 5
 • พันธะเคมี ตอนที่ 6
 • พันธะเคมี ตอนที่ 7
 • พันธะเคมี ตอนที่ 8
 • พันธะเคมี ตอนที่ 9
 • พันธะเคมี ตอนที่ 10
 • พันธะเคมี ตอนที่ 11
 • โมล และ ปริมาณต่อโมล ปริมาณสารสัมพันธ์ ตอนที่ 1
 • โมล และ ปริมาณต่อโมล ปริมาณสารสัมพันธ์ ตอนที่ 2
 • โมล และ ปริมาณต่อโมล ปริมาณสารสัมพันธ์ ตอนที่ 3
 • โมล และ ปริมาณต่อโมล ปริมาณสารสัมพันธ์ ตอนที่ 4
 • โมล และ ปริมาณต่อโมล ปริมาณสารสัมพันธ์ ตอนที่ 5
 • โมล และ ปริมาณต่อโมล ปริมาณสารสัมพันธ์ ตอนที่ 6
 • โมล และ ปริมาณต่อโมล ปริมาณสารสัมพันธ์ ตอนที่ 7
 • โมล และ ปริมาณต่อโมล ปริมาณสารสัมพันธ์ ตอนที่ 8
 • โมล และ ปริมาณต่อโมล ปริมาณสารสัมพันธ์ ตอนที่ 9
 • โมล และ ปริมาณต่อโมล ปริมาณสารสัมพันธ์ ตอนที่ 10
 • โมล และ ปริมาณต่อโมล ปริมาณสารสัมพันธ์ ตอนที่ 11
 • โมล และ ปริมาณต่อโมล ปริมาณสารสัมพันธ์ ตอนที่ 12
 • โมล และ ปริมาณต่อโมล ปริมาณสารสัมพันธ์ ตอนที่ 13
 • ของแข็ง ของเหลวและก๊าซ ตอนที่ 1
 • ของแข็ง ของเหลวและก๊าซ ตอนที่ 2
 • ของแข็ง ของเหลวและก๊าซ ตอนที่ 3
 • ของแข็ง ของเหลวและก๊าซ ตอนที่ 4
 • ปฎิกิริยาไฟฟ้าเคมี ตอนที่ 1
 • ปฎิกิริยาไฟฟ้าเคมี ตอนที่ 2
 • ปฎิกิริยาไฟฟ้าเคมี ตอนที่ 3
 • ปฎิกิริยาไฟฟ้าเคมี ตอนที่ 4
 • ปฎิกิริยาไฟฟ้าเคมี ตอนที่ 5
 • ปฎิกิริยาไฟฟ้าเคมี ตอนที่ 6
 • ปฎิกิริยาไฟฟ้าเคมี ตอนที่ 7

 

 

 

 

 

** สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 โดย บริษัท แคมปัสติวเตอร์ออนไลน์ จำกัด **

Call Center: 08-5916-3599