เรียนออนไลน์ ง่ายนิดเดียว กับ ติวเตอร์ออนไลน์  
   
       

คอร์ส BUFFENG30D Buffet English เรียนได้ 30 วัน
รหัส: BUFFENG30D
ชื่อคอร์ส: Buffet English เรียนได้ 30 วัน
ผู้สอน: บุฟเฟ่ต์
ราคา: 1299 บาท
หมายเหตุ: ** คอร์ส บุฟเฟ่ต์ ไม่มีตำราเรียนส่งให้ทางไปรษณีย์ มีเฉพาะเปิดอ่านทางเว็บเท่านั้น **

วีดีโอภายในคอร์สเรียนนี้มีประมาณ 159 ชั่วโมง

 


ภายในคอร์สประกอบด้วย
 • Names of English language words ตอนที่ 1
 • Names of English language words ตอนที่ 2
 • Names of English language words ตอนที่ 3
 • Formal and Informal words ตอนที่ 1
 • Formal and Informal words ตอนที่ 2
 • Formal and Informal words ตอนที่ 3
 • Prefix, Suffix and Root ตอนที่ 1
 • Prefix, Suffix and Root ตอนที่ 2
 • Prefix, Suffix and Root ตอนที่ 3
 • Noun ตอนที่ 1
 • Noun ตอนที่ 2
 • Noun ตอนที่ 3
 • Tenses (Verbs) ตอนที่ 1
 • Tenses (Verbs) ตอนที่ 2
 • Tenses (Verbs) ตอนที่ 3
 • Quantifier ตอนที่ 1
 • Quantifier ตอนที่ 2
 • Quantifier ตอนที่ 3
 • Adjective ตอนที่ 1
 • Adjective ตอนที่ 2
 • Adjective ตอนที่ 3
 • Adverb ตอนที่ 1
 • Adverb ตอนที่ 2
 • Adverb ตอนที่ 3
 • Choosing the right articles ตอนที่ 1
 • Choosing the right articles ตอนที่ 2
 • Choosing the right articles ตอนที่ 3
 • Pronouns (each other / one another) ตอนที่ 1
 • Pronouns (each other / one another) ตอนที่ 2
 • Pronouns (each other / one another) ตอนที่ 3
 • Noun (Advanced) ตอนที่ 1
 • Noun (Advanced) ตอนที่ 2
 • Noun (Advanced) ตอนที่ 3
 • Order of adjectives ตอนที่ 1
 • Order of adjectives ตอนที่ 2
 • Order of adjectives ตอนที่ 3
 • Combination of Tense ตอนที่ 1
 • Combination of Tense ตอนที่ 2
 • Combination of Tense ตอนที่ 3
 • Capital Letters + Numbers ตอนที่ 1
 • Capital Letters + Numbers ตอนที่ 2
 • Capital Letters + Numbers ตอนที่ 3
 • Writing on Computer-Email, Class papers, Lab reports ตอนที่ 1
 • Writing on Computer-Email, Class papers, Lab reports ตอนที่ 2
 • Writing on Computer-Email, Class papers, Lab reports ตอนที่ 3
 • Irregular Verbs ตอนที่ 1
 • Irregular Verbs ตอนที่ 2
 • Irregular Verbs ตอนที่ 3
 • Verbs (Advanced) ตอนที่ 1
 • Verbs (Advanced) ตอนที่ 2
 • Verbs (Advanced) ตอนที่ 3
 • Active / Passive Voice ตอนที่ 1
 • Active / Passive Voice ตอนที่ 2
 • Active / Passive Voice ตอนที่ 3
 • Infinitives ตอนที่ 1
 • Infinitives ตอนที่ 2
 • Infinitives ตอนที่ 3
 • Gerunds ตอนที่ 1
 • Gerunds ตอนที่ 2
 • Gerunds ตอนที่ 3
 • Participles ตอนที่ 1
 • Participles ตอนที่ 2
 • Participles ตอนที่ 3
 • Modal verbs ตอนที่ 1
 • Modal verbs ตอนที่ 2
 • Modal verbs ตอนที่ 3
 • Subjunctives ตอนที่ 1
 • Subjunctives ตอนที่ 2
 • Subjunctives ตอนที่ 3
 • Conditionals Sentenses ตอนที่ 1
 • Conditionals Sentenses ตอนที่ 2
 • Conditionals Sentenses ตอนที่ 3
 • Direct/Indirect speeches ตอนที่ 1
 • Direct/Indirect speeches ตอนที่ 2
 • Direct/Indirect speeches ตอนที่ 3
 • Connectives ตอนที่ 1
 • Connectives ตอนที่ 2
 • Connectives ตอนที่ 3
 • Phrasal verbs ตอนที่ 1
 • Phrasal verbs ตอนที่ 2
 • Phrasal verbs ตอนที่ 3
 • Active / Passive-Infinitive, Gerund, Participle ตอนที่ 1
 • Active / Passive-Infinitive, Gerund, Participle ตอนที่ 2
 • Active / Passive-Infinitive, Gerund, Participle ตอนที่ 3
 • Modal Verbs in the form of Infinitive and Gerund ตอนที่ 1
 • Modal Verbs in the form of Infinitive and Gerund ตอนที่ 2
 • Modal Verbs in the form of Infinitive and Gerund ตอนที่ 3
 • Participial Phrases and Clauses ตอนที่ 1
 • Participial Phrases and Clauses ตอนที่ 2
 • Participial Phrases and Clauses ตอนที่ 3
 • Mixed Tenses of Conditional forms ตอนที่ 1
 • Mixed Tenses of Conditional forms ตอนที่ 2
 • Mixed Tenses of Conditional forms ตอนที่ 3
 • Connectors ตอนที่ 1
 • Connectors ตอนที่ 2
 • Connectors ตอนที่ 3
 • Negative / Double Negative(No / Not) ตอนที่ 1
 • Negative / Double Negative(No / Not) ตอนที่ 2
 • Negative / Double Negative(No / Not) ตอนที่ 3
 • Troublesome Words ตอนที่ 1
 • Troublesome Words ตอนที่ 2
 • Troublesome Words ตอนที่ 3
 • News Reading ตอนที่ 1
 • News Reading ตอนที่ 2
 • News Reading ตอนที่ 3
 • Sentences+Clauses+Phrases ตอนที่ 1
 • Sentences+Clauses+Phrases ตอนที่ 2
 • Sentences+Clauses+Phrases ตอนที่ 3
 • Agreement of Subject and Verb ตอนที่ 1
 • Agreement of Subject and Verb ตอนที่ 2
 • Agreement of Subject and Verb ตอนที่ 3
 • Strategies for word guessing ตอนที่ 1
 • Strategies for word guessing ตอนที่ 2
 • Strategies for word guessing ตอนที่ 3
 • Punctuations ตอนที่ 1
 • Punctuations ตอนที่ 2
 • Punctuations ตอนที่ 3
 • Noun+Adjective+Adverb Clause ตอนที่ 1
 • Noun+Adjective+Adverb Clause ตอนที่ 2
 • Noun+Adjective+Adverb Clause ตอนที่ 3
 • Situational dialogue/Interjection ตอนที่ 1
 • Situational dialogue/Interjection ตอนที่ 2
 • Situational dialogue/Interjection ตอนที่ 3
 • Sentence Inversions ตอนที่ 1
 • Sentence Inversions ตอนที่ 2
 • Sentence Inversions ตอนที่ 3
 • Factual inference / Reference ตอนที่ 1
 • Factual inference / Reference ตอนที่ 2
 • Factual inference / Reference ตอนที่ 3
 • Confusing words ตอนที่ 1
 • Confusing words ตอนที่ 2
 • Confusing words ตอนที่ 3
 • Question tags ตอนที่ 1
 • Question tags ตอนที่ 2
 • Question tags ตอนที่ 3
 • Sentence Problems ตอนที่ 1
 • Sentence Problems ตอนที่ 2
 • Sentence Problems ตอนที่ 3
 • Compound / Complex Sentence ตอนที่ 1
 • Compound / Complex Sentence ตอนที่ 2
 • Compound / Complex Sentence ตอนที่ 3
 • Participial Phrase and Clause (Contraction) ตอนที่ 1
 • Participial Phrase and Clause (Contraction) ตอนที่ 2
 • Participial Phrase and Clause (Contraction) ตอนที่ 3
 • Agreement of Subject and Verb(Advanced) ตอนที่ 1
 • Agreement of Subject and Verb(Advanced) ตอนที่ 2
 • Agreement of Subject and Verb(Advanced) ตอนที่ 3
 • Restrictive / Non-restrictive clause(Relative clause adv.) Appositive ตอนที่ 1
 • Restrictive / Non-restrictive clause(Relative clause adv.) Appositive ตอนที่ 2
 • Restrictive / Non-restrictive clause(Relative clause adv.) Appositive ตอนที่ 3
 • Academic Writing / Paraphrase ตอนที่ 1
 • Academic Writing / Paraphrase ตอนที่ 2
 • Academic Writing / Paraphrase ตอนที่ 3
 • Abbreviation / Acronym ตอนที่ 1
 • Abbreviation / Acronym ตอนที่ 2
 • Abbreviation / Acronym ตอนที่ 3
 • Striking vocabs ตอนที่ 1
 • Striking vocabs ตอนที่ 2
 • Striking vocabs ตอนที่ 3

 

 

 

 

 

** สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 โดย บริษัท แคมปัสติวเตอร์ออนไลน์ จำกัด **

Call Center: 08-5916-3599