เรียนออนไลน์ ง่ายนิดเดียว กับ ติวเตอร์ออนไลน์  
   
       

คอร์ส 416CM1002 พันธะเคมี
รหัส: 416CM1002
ชื่อคอร์ส: พันธะเคมี
ผู้สอน: อ.ยอด
ราคา: 600 บาท
หมายเหตุ: วีดีโอภายในคอร์สเรียนนี้มีประมาณ 11 ชั่วโมง

 


ภายในคอร์สประกอบด้วย
 • พันธะเคมี ตอนที่ 1
 • พันธะเคมี ตอนที่ 2
 • พันธะเคมี ตอนที่ 3
 • พันธะเคมี ตอนที่ 4
 • พันธะเคมี ตอนที่ 5
 • พันธะเคมี ตอนที่ 6
 • พันธะเคมี ตอนที่ 7
 • พันธะเคมี ตอนที่ 8
 • พันธะเคมี ตอนที่ 9
 • พันธะเคมี ตอนที่ 10
 • พันธะเคมี ตอนที่ 11

 

 

 

 

 

** สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 โดย บริษัท แคมปัสติวเตอร์ออนไลน์ จำกัด **

Call Center: 08-5916-3599