เรียนออนไลน์ ง่ายนิดเดียว กับ ติวเตอร์ออนไลน์  
   
       

คอร์ส 994TK1100 หมวดศาสนา
รหัส: 994TK1100
ชื่อคอร์ส: หมวดศาสนา
ผู้สอน: อ.มุนนา
ราคา: 500 บาท
หมายเหตุ: วีดีโอภายในคอร์สเรียนนี้มีประมาณ 7 ชั่วโมง

 


ภายในคอร์สประกอบด้วย
  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา
  • ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
  • ศาสนาพุทธ
  • ศาสนาคริสต์+อิสลาม+ความสอดคล้อง
  • แบบฝึกหัดศาสนา ตอนที่ 1
  • แบบฝึกหัดศาสนา ตอนที่ 2
  • แบบฝึกหัดศาสนา ตอนที่ 3

 

 

 

 

 

** สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 โดย บริษัท แคมปัสติวเตอร์ออนไลน์ จำกัด **

Call Center: 08-5916-3599