เรียนออนไลน์ ง่ายนิดเดียว กับ ติวเตอร์ออนไลน์  
   
       

คอร์ส 616DB1001 เคมีอินทรีย์
รหัส: 616DB1001
ชื่อคอร์ส: เคมีอินทรีย์
ผู้สอน: อ.เค
ราคา: 600 บาท
หมายเหตุ: วีดีโอภายในคอร์สเรียนนี้มีประมาณ 15 ชั่วโมง

 


ภายในคอร์สประกอบด้วย
 • เคมีอินทรีย์ ตอนที่ 1
 • เคมีอินทรีย์ ตอนที่ 2
 • เคมีอินทรีย์ ตอนที่ 3
 • เคมีอินทรีย์ ตอนที่ 4
 • เคมีอินทรีย์ ตอนที่ 5
 • เคมีอินทรีย์ ตอนที่ 6
 • เคมีอินทรีย์ ตอนที่ 7
 • เคมีอินทรีย์ ตอนที่ 8
 • เคมีอินทรีย์ ตอนที่ 9
 • เคมีอินทรีย์ ตอนที่ 10
 • เคมีอินทรีย์ ตอนที่ 11
 • เคมีอินทรีย์ ตอนที่ 12
 • เคมีอินทรีย์ ตอนที่ 13
 • เคมีอินทรีย์ ตอนที่ 14
 • เคมีอินทรีย์ ตอนที่ 15

 

 

 

 

 

** สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 โดย บริษัท แคมปัสติวเตอร์ออนไลน์ จำกัด **

Call Center: 08-5916-3599