เรียนออนไลน์ ง่ายนิดเดียว กับ ติวเตอร์ออนไลน์  
   
       

คอร์ส 526DB1001 ปฎิกิริยาไฟฟ้าเคมี
รหัส: 526DB1001
ชื่อคอร์ส: ปฎิกิริยาไฟฟ้าเคมี
ผู้สอน: อ.เค
ราคา: 600 บาท
หมายเหตุ: วีดีโอภายในคอร์สเรียนนี้มีประมาณ 13 ชั่วโมง

 


ภายในคอร์สประกอบด้วย
 • ปฎิกิริยาไฟฟ้าเคมี ตอนที่ 1
 • ปฎิกิริยาไฟฟ้าเคมี ตอนที่ 2
 • ปฎิกิริยาไฟฟ้าเคมี ตอนที่ 3
 • ปฎิกิริยาไฟฟ้าเคมี ตอนที่ 4
 • ปฎิกิริยาไฟฟ้าเคมี ตอนที่ 5
 • ปฎิกิริยาไฟฟ้าเคมี ตอนที่ 6
 • ปฎิกิริยาไฟฟ้าเคมี ตอนที่ 7
 • ปฎิกิริยาไฟฟ้าเคมี ตอนที่ 8
 • ปฎิกิริยาไฟฟ้าเคมี ตอนที่ 9
 • ปฎิกิริยาไฟฟ้าเคมี ตอนที่ 10
 • ปฎิกิริยาไฟฟ้าเคมี ตอนที่ 11
 • ปฎิกิริยาไฟฟ้าเคมี ตอนที่ 12
 • ปฎิกิริยาไฟฟ้าเคมี ตอนที่ 13

 

 

 

 

 

** สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 โดย บริษัท แคมปัสติวเตอร์ออนไลน์ จำกัด **

Call Center: 08-5916-3599